Sudetský Němec z Rychlebských hor, jeho rodina vyjmuta z odsunu kvůli nepostradatelnosti.

Alois Hiernich se narodil v roce 1931 rodičům německé národnosti v obci Velké Vrbno (něm. Gross-Würben). V této horské vesnici pod Travnou horou v Rychlebských horách prožil celé dětství a mládí. Za války tam jeho tři bratři narukovali do wehrmachtu a dva z nich ztratili na frontě svůj život. Po válce byla rodina kvůli otcově práci v tuhových dolech vyjmuta z odsunu. Do Velkého Vrbna se pro jeho horskou polohu nepřistěhovali až na malé výjimky žádní noví osadníci. Poté, co odešli i Hiernichovi, byla drtivá většina domů v obci stržena. Dnes z původní zástavby zůstala jen bývalá škola, hájenka a budova finanční stráže. V šedesátých a sedmdesátých letech odešli do Německa dva bratři pamětníka, sestra a matka. Z osmičlenné rodiny tak v Československu zůstal jen pamětník a sestra Anna. Dnes žije Alois Hiernich ve Starém Městě pod Sněžníkem.

Národnostní situace po válce

Odsun Němců z Velkého Vrbna

Národnostní situace po válce | Archiv Paměti národa

Pamětník vzpomíná, jakým způsobem probíhal odsun jeho krajanů z Velkého Vrbna.