Pražské jaro

Přelom 50. a 60. let byl pro většinu zemí východního bloku obdobím částečného uvolňování a pokusu o reformy stávajícího systému.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy

Přesně podle připraveného plánu začaly jednotky armád SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR před půlnocí 20. srpna 1968 obsazovat ČSSR. Začala operace Dunaj.

Živé pochodně

Podpisem Moskevského protokolu se zavázali sami reformní komunisté ukončit proces demokratizace režimu a vrátit se k předchozímu systému.