Všeobecné nadšení z konce války bylo spojeno s hlubokou proměnou československé společnosti. Československo se kvůli vývoji domácí i mezinárodní situace postupně stalo součástí sovětské sféry vlivu a západní mocnosti tento stav víceméně akceptovaly.

Byl ustanoven systém tzv. Národní fronty, v jejímž rámci mohly politické strany kandidovat ve volbách. Politická uskupení stojící mimo (včetně dříve silné agrární strany) byla zakázána. Této situace dokázala nejlépe využít KSČ: vděčnost za osvobození většiny republiky Rudou armádou, vyhnání Němců, provedení pozemkové reformy a sliby ohledně dalších sociálních reforem byly hlavními důvody, proč komunisté ve volbách do Národního shromáždění v květnu roku 1946 zvítězili. Jejich cíle však byly mnohem ambicióznější.

Závislost na Sovětském svazu si většina nekomunistických politiků uvědomila ve chvíli, kdy byla československá vláda donucena v Moskvě k odstoupení od Marshallova plánu. Narůstající napětí na domácí politické scéně umocnily sociální a hospodářské problémy, které se projevily v roce 1947. Nebývalé sucho, které v létě 1947 zasáhlo Československo, způsobilo problémy v zásobování a znovu se rozmohl černý trh. Nespokojenost obyvatelstva byla vodou na mlýn komunistické propagandě, která dokázala náležitě využít obilní pomoc ze SSSR. Kompenzaci zemědělských ztrát měla přinést milionářská daň, která sice nesplnila očekávaný výnos, nicméně byla opět důležitým politickým ziskem pro KSČ.

Kvůli konfrontační politice KSČ se v roce 1947 vystupňovala politická situace jak ve vládě, tak i v celé společnosti. Řada kampaní, masových protestů, stejně jako obstrukce ve vládě a parlamentu, obsazování důležitých postů a pronikání do ostatních politických stran měly komunistům připravit půdu pro budoucí uchopení moci. Slovenská krize na podzim roku 1947, kdy došlo po uměle vyvolaném skandálu s představiteli Demokratické strany k reorganizaci sboru pověřenců, byla víceméně generálkou na únorový převrat.

Věněk Šilhán

Práce v poválečné továrně

Věněk Šilhán | Archiv Paměti národa

Osmnáctiletý Věněk Šilhán odjel po válce pracovat do pohraničí – do chomutovské Mannesmanky. Vzpomíná, jakou školou života pro něj coby mladého odborářského funkcionáře bylo řešení situace v továrně, kde najednou chyběly tisíce kvalifikovaných německých dělníků.

Jan Lorenz

Kdo by věřil, co komunisté dokážou

Jan Lorenz | Archiv Paměti národa

Po válce byl Jan Lorenz v zahraničí. Popisuje, jak tam byl varován, že vývoj v Československu rozhodně nebude demokratický a aby domů nejezdil – takové prognózy se mu však zdály přehnané a nevěřil jim.

Příjezd košické vlády

Archiv Československého rozhlasu | 10 .5. 1945

Rozhlasová reportáž přílet košické vlády na kbelské letiště. Členové Fierlingerovy vlády do Prahy přicestovali 10. května 1945.